Dokonując płatności oświadczasz, że zapoznałeś się i akceptujesz regulamin płatności dostępny tutaj.
Dane osobowe przetwarza spółka ePłatności sp. z o. o. sp. k. (KRS: 0000655383), w celu obsługi płatności elektronicznej. Dla osób przystępujących do Programu Ochrony Klientów i umowy warunkowej przetwarzanie następuje także w celu realizacji obowiązków wynikających z tych umów.
Czytaj dalej...